Med en årlig prislapp på rundt 5 milliarder kroner truer denne uønskede gjesten både kvaliteten på laksen og landets eksportinntekter.

Vi inviterte til en Innovasjonsfrokost på DIGS, hvor ledende aktører innen forskning, innovasjon, teknologi og kapital-miljø delte sine innsikter, løsninger og innovative oppfinnelser med utspring fra Trondheim og Trøndelag! 

“Alle som jobber med havbruk og lakseoppdrett jobber også med lakselusproblematikken”
- Merete Bjørgan Schrøder, forskningsleder i SINTEF Ocean

I fjor døde 68 millioner laks i oppdrettsanlegg, hovedsakelig som følge av lusebehandling, sykdom og påvirkning fra vannmiljøet. Til tross for at lakselusene sjelden direkte forårsaker laksedødsfall, er nødvendigheten av lusebehandling for å holde lusemengden i sjakk en utfordring, som utgjør en risiko for oppdrettsfisken.

Betydelig økt innovasjon 

Merete Bjørgan Schrøder fra Sintef Ocean presenterte revolusjonerende teknologier, inkludert implantater for å måle fiskevelferd. Kamerateknologi brukes også for å oppdage sår og slitasje på fisken, og for å måle munnåpningsfrekvens. Selv om denne teknologien ennå ikke kan fungere som en direkte velferdsindikator, representerer den et stort skritt mot å forstå og forbedre laksens behov.

“Lusen har utløst enormt mye innovasjon, til tross for dens problematiske tilstedeværelse"
- Dag Sletmo, seniorrådgiver for sjømat i DNB

Trude Olafsen fra AKVA group delte resultater fra prosjektet Atlantis og selskapets erfaringer fra kommersiell bruk av «dyp drift» løsninger der målet er å oppnå optimal lusekontroll uten behov for behandling.

Håkon Brønstad fra Submerged, nå en del av AKVA Group, med sitt vedlikeholdsfrie sensorsystem som teller lus ved hjelp av kameraer og lyskilder, presenterte en ny tilnærming som lar fisk og konstruksjon være i fred.

Dag Sletmo fra DNB Seafood, verdens største sjømatbank, belyste økonomiske perspektiver knyttet til lakselusproblemet, og påpekte både de negative konsekvensene i form av økte biologiske kostnader og det positive aspektet av at lusen har utløst betydelig innovasjon innen næringen. 

Teknologi og innovasjon holder lusen i sjakk

Flere av de banebrytende løsningene for å møte utfordringene knyttet til lakselusproblematikken har sitt utspring i Trondheim og Trøndelag. Dette understreker regionens vesentlige bidrag til å forme fremtiden for norsk sjømatindustri. Ved å intensivere samarbeidet, øke forskningsinnsatsen og fremme innovasjon, kan vi ytterligere styrke vår rolle i å bidra til de nyskapende løsningene som har blitt utviklet for å takle lakselus-utfordringene.

Arrangementet ble avsluttet med en panelsamtale, og et entusiastisk publikum! Panelet var enige om at lakselusen ikke har tenkt å svømme videre med det første, men ved hjelp av innovative løsninger og nye teknologier - holder vi kontroll på problemet og opprettholder Norges gode renommé innen lakseproduksjon!