Wenche Dehli
Wenche Dehli
Helse og velferdsdirektør i Trondheim kommune
Bård Benum
Bård Benum
CEO i VitalThings
Lisa S. Græslie
Lisa S. Græslie
Prosjektleder for Autoskår og forsker i SINTEF.
Bjørg Vainio Gjøen
Bjørg Vainio Gjøen
Prosjektleder for Teknologiløftet, Lillestrøm kommune
Terje Jørgensen
Terje Jørgensen
Leder ehelse i Bodø kommune
Marius Widerøe
Marius Widerøe
Direktør for NTNU Helse og Livsvitenskap