Line Berg
Line Berg
Leder Helse & Innovasjonsarena Helse, Trondheim Tech Port