Tone Danielsen
Tone Danielsen
CEO i Norsk Helseinformatikk & Dagens Medisin
Hilde Færevik
Hilde Færevik
Spesialrådgiver i Innovasjon Norge
Marte Løvik
Marte Løvik
Seniorrådgiver i NHO Trøndelag
Cecilie Brein-Karlsen
Cecilie Brein-Karlsen
Divisjonsdirektør i DNB
Siri Stabel Olsen
Siri Stabel Olsen
Business development director healthcare i Norner AS
Julie Dahl Benum
Julie Dahl Benum
Director of Strategy and ESG & Head of Corporate Services at NORBIT ASA
Karianne Tung
Karianne Tung
Digitaliserings- og forvaltningsminister
Karin Øyaas
Karin Øyaas
Spesialrådgiver avd. industriutvikling i Siva
Kristian Dahlberg Hauge
Kristian Dahlberg Hauge
Påtroppende byrådsleder i Trondheim kommune
Kathrine Myhre
Kathrine Myhre
Direktør for Patentstyret